Category Archives: Cuộc sống ở Phần Lan

Ẩm thực Lào : Khao piak sen – ເຂົ້າປຽກເສັ້ນ

Đến Lào thì ăn gì ? Nếu ai hỏi mình câu này thì chắc chắn mình sẽ giới thiệu ngay đến món Khao piak Lào. Từ khi mình sống ở Luang đến giờ , hầu như sáng nào chiều nào mình cũng đi ăn Khao piak mà không thấy chán.  Khao piak sen là gì […]