Trong quá trình nghỉ thai kỳ, mình lấy cảm hứng từ việc làm mẹ, vẽ chủ đề về mẹ và bé. Các bức vẽ này được thực hiện trong 2 tháng. Bắt đầu từ đầu tháng 3 và đến ngày dự sinh của mình là 20 tháng 4 năm 2020 kết thúc.

Mình vẽ bằng wacom và sử dụng phần mềm photoshop.

Cùng mình tổng kết và ngắm tranh mình vẽ nhé !

Love ✨?